Przejdź do treści

Sztuka i Edukacja

Sztuka i Edukacja

Studia stacjonarne I stopnia

Studia wprowadzają w tajniki nowoczesnych sztuk wizualnych, od kuchni wciągają w praktyczną pracę edukatora, nauczyciela i animatora kultury, pokazują perspektywy w art-biznesie. SIE to także praktyki w instytucjach, plenery oraz krajowe i zagraniczne wyjazdy edukacyjne.

PREZENTACJA KIERUNKU

Egzamin wstępny:
Przegląd prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna:
– prezentowany zestaw powinien zawierać prace malarskie lub rysunkowe, także szkice, mogą to być również prace wykonane w technice digital painting (w formie wydruków), projekty np. ilustracji lub komiksów, grafiki, fotografie, a także inne z szeroko pojętego zakresu prac plastycznych
– rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w obszarze sztuk plastycznych oraz – w zależności od wybieranej specjalności – w ogólnym zakresie edukacji lub animacji kultury, jak również prezentowanego zestawu prac plastycznych