Przejdź do treści

Sztuka i Edukacja II stopień

SZTUKA i EDUKACJA

studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia stworzone są z myślą o przyszłych artystach chcących również realizować się zawodowo w obszarze animacji kultury lub w nauczaniu sztuki. Bogata oferta zajęć o interdyscyplinarnym profilu pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i projektów twórczych. Wśród pracowni artystycznych do wyboru są m.in. pracownia obrazowania plastycznego, pracownia działań przestrzennych, pracownia intermedialna.

Student ma możliwość wyboru jednej z dwóch oferowanych specjalności:

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

Specjalność pozwala na zdobycie wymaganych ustawowo kompetencji nauczycielskich. Absolwenci studiów I stopnia na kierunku SiE będą mogli kontynuować cykl kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela. Osobom, które ukończyły inne kierunki studiów, zapewniamy możliwość uzupełnienia brakujących kursów w formie dodatkowych zajęć. System ten daje możliwość uzyskania pełnych kwalifikacji nauczycielskich wymaganych do nauczania przedmiotów artystycznych w szkołach.

SPECJALNOŚĆ ANIMACJA KULTURY Kursy przygotowane są z myślą o przyszłych animatorach i menedżerach kultury. Poza zajęciami związanymi z realizacją projektów indywidualnych i grupowych, w programie przewidziane są kursy dotyczące m.in. planowania i zarządzania projektami z zakresu animacji kultury, partycypacji w kulturze, metodologii animacji kultury.

Obydwie specjalności zakończone są egzaminem dyplomowym składającym się z pracy artystycznej zrealizowanej w wybranej przez studenta pracowni oraz pracy teoretycznej dotyczącej zagadnienia związanego z kulturą i sztuką.

Egzamin wstępny: Przegląd prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna: – prezentowany zestaw minimum 20 prac powinien zawierać dzieła malarskie lub rysunkowe, także szkice, mogą to być również prace wykonane w technice digital painting (w formie wydruków), projekty np. ilustracji lub komiksów, grafiki, fotografie, a także inne z szeroko pojętego zakresu prac plastycznych – rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w obszarze sztuk plastycznych oraz – w zależności od wybieranej specjalności – w ogólnym zakresie edukacji lub animacji kultury, jak również prezentowanego zestawu prac plastycznych