Przejdź do treści

Sztuka i Edukacja I stopień

SZTUKA i EDUKACJA

studia pierwszego stopnia

Studia przeznaczone dla przyszłych twórców, chcących zdobyć dodatkowe kompetencje do wykonywania zawodu animatora kultury, instruktora sztuki oraz nauczyciela przedmiotów artystycznych. Pracownie podstawowe i do wyboru pozwalają rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności warsztatowe w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby, intermediów, struktur wizualnych, grafiki, fotografii, malarstwa cyfrowego. Program podstawowy obejmuje wykłady i ćwiczenia m. in. z dziedziny historii i teorii sztuki. SiE to także praktyczne zajęcia w instytucjach, plenery oraz wyjazdy edukacyjne.

Student ma możliwość wyboru jednej z dwóch oferowanych specjalności:

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA: Przygotowuje do roli instruktora sztuki w instytucjach kultury. Trzyletni cykl studiów jest również pierwszym etapem zdobywania kompetencji nauczyciela przedmiotów artystycznych. Oferujemy kontynuację kształcenia na II stopniu, co gwarantuje uzyskanie wszystkich koniecznych uprawnień nauczycielskich do podjęcia pracy w szkole. Zajęcia na uczelni uzupełnione są o współpracę z ośrodkami oświatowymi i kulturalnymi w ramach realizacji projektów artystycznych i edukacyjnych.

ANIMACJA KULTURY: Specjalność przygotowuje do zawodu animatora kultury i edukatora muzealnego oraz menedżera i organizatora wydarzeń kulturalnych z zakresu szeroko rozumianej sztuki i kultury. Zarówno wykłady, jak i ćwiczenia przekazują wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego przygotowania i praktycznej realizacji projektów artystyczno-edukacyjnych. Studenci biorą udział w warsztatach w instytucjach kultury i szkołach, projektują gry animacyjne w oparciu o działania partycypacyjne oraz materiały edukacyjne, a także wystawy sztuki.

Końcowy egzamin licencjacki dla obydwu specjalności składa się z projektu artystycznego w wybranej pracowni twórczej oraz z pisemnej pracy teoretycznej.

Na kierunku Sztuka i Edukacja oferujemy pełny cykl studiów – trzyletnich licencjackich i uzupełniających dwuletnich magisterskich.

Egzamin wstępny: Przegląd prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna: – prezentowany zestaw powinien zawierać prace malarskie lub rysunkowe, także szkice, mogą to być również prace wykonane w technice digital painting (w formie wydruków), projekty np. ilustracji lub komiksów, grafiki, fotografie, a także inne z szeroko pojętego zakresu prac plastycznych – rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w obszarze sztuk plastycznych oraz – w zależności od wybieranej specjalności – w ogólnym zakresie edukacji lub animacji kultury, jak również prezentowanego zestawu prac plastycznych