Przejdź do treści

Sztuka i Edukacja

Sztuka i Edukacja

Sztuka i Edukacja (II stopień)

Studia rozwijają umiejętności posługiwania się klasycznymi i nowoczesnymi technikami i strategiami artystycznymi w twórczości własnej oraz dają możliwość nabycia kompetencji  w zakresie projektowania, realizacji i zarządzania projektami animacji kultury. Specjalność nauczycielska pozwala absolwentom I stopnia studiów nauczycielskich uzupełnić niezbędne kompetencje do podjęcia pracy w szkole. Specjalność animacja kultury natomiast, przygotuje do pracy w publicznych i niepublicznych instytucjach kultury upowszechniających sztukę oraz wykorzystujących twórczość jako narzędzie edukacyjne.

Egzamin wstępny:
Przegląd prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna:
– prezentowany zestaw min.20 prac, powinien zawierać dzieła malarskie lub rysunkowe, także szkice, mogą to być również prace wykonane w technice digital painting (w formie wydruków), projekty np. ilustracji lub komiksów, grafiki, fotografie, a także inne z szeroko pojętego zakresu prac plastycznych
– rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w obszarze sztuk plastycznych oraz – w zależności od wybieranej specjalności – w ogólnym zakresie edukacji lub animacji kultury, jak również prezentowanego zestawu prac plastycznych