Przejdź do treści

Malarstwo II stopnia

Malarstwo II stopnia

Informacje o kierunku

Studia drugiego stopnia MALARSTWO w Instytucie Malarstwa i Edukacji Artystycznej dają szansę ukończenia studiów magisterskich wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętego malarstwa: malarstwa sztalugowego, malarstwa cyfrowego, malarstwa muralowego, body art, sztuki w przestrzeni publicznej i multimediów. Program dwuletnich studiów magisterskich obejmuje: szeroki wybór specjalizacji, kształtowanie indywidualnej drogi twórczej współczesnego artysty, kreatywność w realizacji projektów malarskich z doskonaleniem wybranego warsztatu artystycznego w praktyce.

 

Egzamin wstępny

* Zestaw prac domowych przedstawionych do oceny musi zawierać prace plastyczne reprezentatywne dla kandydata, możliwa jest także prezentacja dokumentacji fotograficznej prac wykonanych w nowych mediach i technikach plastycznych. Podczas przeglądu prac odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk plastycznych.  

* W Systemie Rekrutacyjnym kandydat załącza jeden plik PORTFOLIO w formacie PDF zawierający reprodukcje prac artystycznych z przewagą malarstwa, a także w technikach do wyboru: rysunek, rzeźba, fotografia, grafika, itp. Zestaw można uzupełnić o prace prezentujące dodatkowe zainteresowania kandydata w obszarze innych dziedzin artystycznych. Łączna, maksymalna ilość stron portfolio – 30. Maksymalna wielkość pliku – 20 MB. Inne formy zapisu niż PDF (np. RAW, JPG, itp.) nie będą respektowane.   

* Rozmowy Komisji Rekrutacyjnej z kandydatami odbędą się online na platformie Teams. 

Wymagane wykształcenie kandydata

Studia przewidziane dla absolwentów studiów licencjackich i ewentualnie magisterskich, zarówno kierunków artystycznych, jak i innych.