Przejdź do treści

Malarstwo I stopnia

MALARSTWO

studia pierwszego stopnia

Studia na kierunku Malarstwo pozwalają na opanowanie tradycyjnego warsztatu i klasycznych technik artystycznych, a jednocześnie dają szansę poznania możliwości nowych mediów i realizowania własnych projektów twórczych w wybranych dyscyplinach pokrewnych. Wychodzimy także poza pracownie proponując działania artystyczne w przestrzeni społecznej. Studenci mają możliwość udziału w wystawach organizowanych wspólnie z prowadzącymi. Plan studiów zawiera również wykłady z historii i teorii sztuki, filozofii z elementami estetyki oraz zajęcia m.in. z obszaru zarządzania projektami twórczymi, autopromocji i marketingu sztuki.

Studenci rozwijają własną kreatywność w pracowniach:
• Pracownia Malarstwa: wspólne zajęcia dla I roku studiów wprowadzają w różnorodne techniki malarskie rozwijając umiejętności warsztatowe, od II roku studenci wybierają pracownię mistrzowską, realizując pod opieką prowadzącego własne koncepcje artystyczne
• Pracownia Technologii Malarstwa i Podstaw Konserwacji: zajęcia uzupełniają warsztat twórczy o poznanie m.in. technologii przygotowania podobrazia, zasad posługiwania się technikami malarskimi, np. tworzenia ikony, pozwalają na przeprowadzenie prostych prac konserwatorskich.
• Pracownia Malarstwa Architektonicznego i Malarstwa w Przestrzeni Publicznej: zajęcia mają na celu przygotować do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych jak i indywidualnych projektów artystycznych w zakresie malarstwa monumentalnego
• Pracownia Struktur Wizualnych: ćwiczenia i wykłady dotyczą zagadnień związanych z budową strukturalną dzieła sztuki i znaczeniami form, będących specyficznym językiem sztuk wizualnych
• Pracownia Rysunku: zajęcia rozwijają umiejętność stosowania zróżnicowanych technik i narzędzi rysunkowych, ich łączenia, eksperymentowania i twórczego wykorzystania w indywidualnej pracy
• Pracownia Rzeźby: pozwala na poznanie zagadnień przestrzeni oraz klasycznych i nowoczesnych technologii rzeźbiarskich, łączonych również z nowymi mediami
• Pracownia Intermedialna: zajęcia obejmują poznanie współczesnej sztuki wideo i instalacji, pracę z obrazem rejestrowanym i przetwarzanym oraz z dźwiękiem
• Digital painting: to szeroko rozumiany rysunek i malarstwo przeniesione do świata cyfrowego, zajęcia pozwalają na nabycie umiejętności, które są przydatne w świecie współczesnej ilustracji, grach i grafice internetowej
• Pracownia Body Art: sztuka tatuażu – nowatorska sztuka rysunku na ciele
• Rysunek narracyjny: rysunek jako medium opowiadania obrazem, stosowany m.in. w ilustracji prasowej, a także w także komiksie, łączony ze współczesnymi technikami graficznymi i cyfrowymi
• Zagadnienia Ikonosfery: zajęcia prezentują nowe interpretacje tradycji artystycznych i wpływ eksperymentów na polu sztuk wizualnych na zasób ikonograficzny sztuki współczesnej
• Podstawy fotografii: zajęcia pozwalają nabyć umiejętności posługiwania podstawowymi technikami fotograficznymi w celu dokumentacji własnych dokonań twórczych oraz wzbogacenia środków kreacji artystycznej

Licencjacka praca dyplomowa obejmuje pracę artystyczną zrealizowaną w wybranej pracowni malarstwa z możliwością włączenia prac z dyscyplin pokrewnych oraz pisemną pracę teoretyczną z zakresu historii lub teorii sztuki. Absolwent Malarstwa może w naszym Instytucie kontynuować studia na poziomie drugiego stopnia na kierunku Sztuka i Edukacja.

Egzamin wstępny

Przegląd prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna:
– prezentowany zestaw powinien zawierać prace z zakresu malarstwa i rysunku, także szkice, mogą to być również prace wykonane w technice digital painting (w formie wydruków), a także w innych mediach
i technikach plastycznych
– rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w obszarze sztuki, a także prezentowanego zestawu prac plastycznych