Przejdź do menu Przejdź do treści

Konkurs Zakłócenia

Idea Konkursu
 

Ogólnopolski konkurs ZAKŁÓCENIA/Apoptoza skierowany jest do młodych twórców,  a więc do studentów uczelni artystycznych, doktorantów i absolwentów, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż 5 lat temu. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych osobowości spośród najmłodszego pokolenia twórców, działających w różnych mediach

i potrafiących zbudować wypowiedź artystyczną zainspirowaną wiodącym tematem edycji. Przedmiotem konkursu mogą być pracez zakresu sztuk wizualnych (tj. malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, komiks, wideo, rzeźba instalacja, obiekt, performance lub jego dokumentacja i opis, projekty intermedialne, multimedialne), jak również teksty (literackie lub krytyczne) oraz projekty społeczne i edukacyjne (dokumentacja projektów już zrealizowanych lub scenariusze przyszłych działań).

I Edycja UMWELT

II Edycja APOPTOZA